PRIVACYBELEID VAN MALWAREBYTES

Laatst bijgewerkt: 1 augustus 2017

Wij geloven dat u recht hebt op een leven zonder malware. We geloven evenzeer dat u recht hebt op privacy. Daarom ondersteunen we (en dragen we bij aan) de EFF (Electronic Frontier Foundation) en andere organisaties die zich inzetten voor de bescherming van online privacy. Deze fundamentele overtuiging heeft ons onderstaand privacybeleid vorm gegeven. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen of suggesties hebt. Het e-mailadres is privacy@malwarebytes.com.

Dit privacybeleid is van toepassing op de website www.Malwarebytes.com en de downloadbare, door ons beheerde, digitale eigendommen van Malwarebytes Inc. en gelieerde bedrijven. In dit privacybeleid wordt beschreven hoe Malwarebytes de door u verstrekte persoonlijke informatie , verzamelt, deelt en beveiligt. Ook uw keuzes inzake gebruik van, toegang tot en correctie van uw persoonlijke informatie worden beschreven.

Let op: Het volgende gedeelte bevat juridische taal.

Wanneer verzamelen we uw informatie?

We kunnen uw informatie verzamelen, wanneer: (1) u bepaalde delen van onze website gebruikt, zoals onze forums en blogs en ons ondersteuningscentrum ('Verzameling via website'); (2) wanneer u een licentie neemt voor onze software en deze gebruikt ('Verzameling via software'); en (3) wanneer u met ons communiceert via e-mail, chat of op andere wijze ('Verzameling via dialoog').

Eenvoudig gezegd
 We verzamelen uw informatie wanneer u dat verwacht en op de verwachte plaatsen op onze website.

Hoe verzamelen we uw informatie?

Rechtstreeks
Sommige informatie geeft u ons rechtstreeks. Bijvoorbeeld wanneer u opmerkingen plaatst, vragen stelt in onze blog, een gebruikersprofiel invult of vrijwillig besluit om ons externe toegang te verlenen om u technische ondersteuning te geven. We kunnen ook alle gepubliceerde forum- en bloginformatie en gebruikersprofielen verzamelen en opslaan, en deze toegankelijk maken om door iedereen bekeken te worden.

Eenvoudig gezegd
We verzamelen uw informatie wanneer u die aan ons geeft of wanneer u die op forums en blogs publiceert.

Cookies
Malwarebytes en zijn partners verzamelen informatie via 'cookies' en soortgelijke traceringstechnologieën om trends te analyseren, de website te beheren, activiteiten van gebruikers op de website te volgen en demografische gegevens te verzamelen over onze gebruikersgroep in zijn geheel. Cookies zijn tekstbestandjes die door uw browser worden opgeslagen wanneer u zich aanmeldt bij onze software of diensten. We kunnen zowel sessiecookies als permanente cookies gebruiken om te bevestigen dat u aangemeld bent, om ons te laten weten hoe en wanneer u onze software of diensten gebruikt en om samengevoegd gebruik en webverkeer te controleren. In tegenstelling tot permanente cookies worden sessiecookies verwijderd wanneer u zich afmeldt en uw browser sluit. Als u dat prettiger vindt, kunt u uw browseropties altijd wijzigen en geen cookies meer accepteren, of u laten waarschuwen voordat u cookies accepteert. Als u geen cookies accepteert, hebt u mogelijk geen toegang tot alle delen van onze software en al onze diensten.

Eenvoudig gezegd
Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we uw informatie ook met behulp van 'cookies' en andere traceringstechnologieën. Als u dat wilt, kunt u deze manier van informatieverzameling voorkomen.

Accountregistratie
Als u een account bij ons opent via een derde, zoals Facebook of Twitter ('SNS-accounts'), moet u ons waarschijnlijk uw gebruikersnaam of gebruikers-id geven, zodat we uw identiteit kunnen verifiëren.

Eenvoudig gezegd
We verzamelen uw informatie wanneer u een account opent.

Softwarefunctionaliteit
Via onze software verzamelen we informatie over uw gebruik van de software, en over informatie die tussen uw computers waarop de software wordt uitgevoerd en onze servers wordt overgedragen. Dit is nodig om te verzekeren dat onze software op de juiste manier werkt en om de status te bevestigen van uw licentie voor onze software.

Eenvoudig gezegd
We verzamelen informatie over uw Malwarebytes-licentie.

Welke informatie verzamelen we?

We kunnen zowel persoonlijk identificeerbare informatie ('PII') als niet-persoonlijk identificeerbare informatie ('Niet-PII') verzamelen. PII is informatie die ofwel uitdrukkelijk door u aan ons is gegeven, zoals uw naam, ofwel informatie die afzonderlijk of in combinatie met andere informatie gebruikt kan worden om u persoonlijk te identificeren, zoals uw e-mailadres, telefoonnummer en gebruikersnaam.
Wij kunnen de volgende persoonlijke informatie van u verzamelen: contactinformatie (zoals naam, e-mailadres, postadres of telefoonnummer); unieke identificatiegegevens (zoals gebruikersnaam en wachtwoord); informatie over uw bedrijf (zoals bedrijfsnaam, omvang van het bedrijf en branchetype).
Onze externe dienstverleners kunnen namens ons factureringsinformatie (creditcardnummer en factuuradres) verzamelen om bestellingen te verwerken.
Niet-PII is alle informatie die geen PII is of informatie is die PII was, maar die we hebben gewijzigd en/of samengevoegd met andere gegevens om de informatie Niet-PII te maken. Net zoals de meeste websites verzamelen wij informatie automatisch. Deze informatie kan het volgende omvatten: IP- (internetprotocol) adressen, browsertype, ISP (internetserviceprovider), verwijzende/laatst bekeken pagina’s, de bestanden die u op onze site hebt bekeken (bijv. HTML-pagina's, afbeeldingen, enz.), besturingssysteem, datum-/tijdstempel, en/of clickstreamgegevens om trends in de samengevoegde gegevens en anoniem gegenereerde apparaatidentificaties te analyseren, en om de administratie van de site te doen.

Eenvoudig gezegd
Er zijn twee typen informatie die we verzamelen: persoonlijk en niet-persoonlijk.

Mobiele toepassing
Wanneer u onze diensten downloadt en gebruikt, verzamelen wij automatisch informatie over het type apparaat dat u gebruikt, de versie van uw besturingssysteem en de unieke apparaatidentificatie.
We sturen u van tijd tot tijd push-meldingen om u op de hoogte te brengen van evenementen of promoties die we hebben. Als u dit type communicatie niet langer wenst te ontvangen, kunt u de meldingen op apparaatniveau uitschakelen. Om te zorgen dat u de juiste meldingen krijgt, moeten we bepaalde informatie verzamelen over uw apparaat, zoals het besturingssysteem en de gebruikersidentificatie.
We vragen tijdens het downloaden of gebruik van onze mobiele apps of diensten nooit om informatie over de locatie van uw mobiele toestel, openen deze informatie niet en volgen die ook niet.
We gebruiken mobiele analysesoftware om een beter begrip te krijgen van de functionaliteit van onze mobiele software op uw telefoon.

Deze software kan gegevens registreren over de frequentie waarmee u de toepassing gebruikt, de gebeurtenissen die in de toepassing optreden, samengevoegd gebruik, prestatiegegevens en waar de toepassing werd gedownload. We koppelen de gegevens die we in de analysesoftware opslaan niet aan eventuele persoonlijk identificeerbare informatie die u binnen de mobiele toepassing verstrekt.

Eenvoudig gezegd
We verzamelen informatie die het ons mogelijk maakt om malware en potentieel ongewenste programma's (PUP's) op uw apparaat te bestrijden en contact met u op te nemen als u ons toestemming geeft om push-meldingen te sturen.

Hoe gebruiken we PII?

Op onderstaande uitzonderingen na, delen we geen PII met derden. We gebruiken PII om onze producten te verbeteren en voor onze externe communicatie en berichten.

Eenvoudig gezegd
Een paar uitzonderingen daargelaten, delen we uw persoonlijke informatie niet met derden.

Uitzonderingen

Analysetoepassingen
Onze servers registreren automatisch informatie over hoe iemand ('Gebruiker') onze software of diensten gebruikt ('Logboekgegevens'). Logboekgegevens kunnen de volgende informatie van de Gebruiker omvatten: het IP- (internetprotocol) adres, browsertype, besturingssysteem, de webpagina die de Gebruiker bezocht voordat hij toegang kreeg tot onze server, zoektermen en de pagina's of functies van onze software of diensten die de Gebruiker heeft gebruikt en de tijd die hij daar doorbracht. We kunnen Logboekgegevens delen met Google Analytics. Het privacybeleid van Google kunt u vinden op http://www.google.com/policies/privacy.

Eenvoudig gezegd
Uitzondering 1: We delen uw informatie met Google voor analysedoeleinden.

Externe dienstverleners
We kunnen externe dienstverleners aannemen om onze diensten te administreren en te leveren. We kunnen PII aan dergelijke derden geven met het uitsluitende doel namens ons diensten te verlenen, zoals bestellingen verwerken en updates bezorgen, betalingen verwerken, klantenservice bieden, marketingcommunicatie verzenden, research en analyses uitvoeren en cloud computing-infrastructuur leveren. We eisen van dergelijke derden dat ze beloven uw PII niet openbaar te maken of uw PII voor een ander doel te gebruiken.

Als cloudgebaseerde software gebruiken we Amazon Web Services voor onze infrastructuur. Met een dergelijke infrastructuur hebt u het profijt van de beveiligings- en privacymaatregelen voor naleving in de cloudomgeving van Amazon Web Services, met inbegrip van, maar niet beperkt tot ISO- en SOC-certificering. Voor meer informatie over naleving in de cloudomgeving van Amazon Web Services, gaat u naar https://aws.amazon.com/compliance/.

Eenvoudig gezegd
Uitzondering 2: Als we uw informatie aan een partnerbedrijf geven, wordt uw informatie niet buiten onze zakelijke relatie gebruikt.

Zakelijke transacties
Informatie die we verzamelen van gebruikers, inclusief PII wordt beschouwd als bedrijfsactiva. Als we dus ons bedrijf sluiten of failliet gaan, of als we worden overgenomen, bijv. als gevolg van een transactie als een fusie, overname of verkoop van bedrijfsmiddelen, kan uw PII in verband met de transactie openbaar worden gemaakt of worden overgedragen aan de externe overnemende partij. U krijgt via e-mail of een duidelijk zichtbare melding op onze website bericht van een eventuele verandering van het eigendom of het gebruik van uw persoonlijke informatie, evenals van de keuzes die u kunt maken met betrekking tot uw persoonlijke informatie.

Eenvoudig gezegd
Uitzondering 3: Als iemand ons overneemt of als we bankroet gaan, kan uw informatie aan iemand anders worden overgedragen.

Overheid; justitie
We kunnen PII openbaar maken aan overheidsinstellingen, justitie en privépartijen, zoals we, naar eigen goeddunken, nodig achten om: (1) te voldoen aan een van toepassing zijnde wet, verordening of juridische procedure; (2) te reageren op wettige verzoeken, inclusief dagvaardingen, bevelschriften of gerechtelijk bevelen; (3) onze rechten, eigendommen en veiligheid te beschermen, evenals de rechten eigendommen en veiligheid van derden of het publiek in het algemeen; en (4) om activiteiten te voorkomen of te stoppen die we illegaal of onethisch achten.
In bepaalde gevallen kan Malwarebytes persoonlijke gegevens openbaar moeten maken om te reageren op wettige verzoeken door overheden, inclusief verzoeken met betrekking tot de nationale veiligheid of verzoeken van justitie.

Eenvoudig gezegd
Uitzondering 4: Als de overheid om uw informatie vraagt, kunnen we daaraan voldoen.

Toestemming
We kunnen uw PII delen met sites of platforms van derden, zoals socialenetwerksites, maar alleen als u ons dat uitdrukkelijk hebt gevraagd.
Zo geeft u ook uw toestemming voor openbaar gebruik aan als u uw profiel, content of andere informatie, inclusief PII, op een forum of blog plaatst. U dient zich ervan bewust te zijn dat informatie die u op deze forums verstrekt, kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen die daartoe toegang hebben. We vermelden u in onze openbaar toegankelijke ledenlijst op de forumwebsite.
We plaatsen, naast andere goedkeuringen, ook aanbevelingen van tevreden klanten op onze websites. Met uw toestemming kunnen we uw klantervaring samen met uw naam plaatsen. Indien u uw aanbeveling wilt bijwerken of wilt verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via privacy@malwarebytes.com.

Eenvoudig gezegd
Uitzondering 5: Als u uw informatie op een van onze forums of op de blog publiceert, is dat uiteraard openbaar.

Keuze
We werken samen met een externe partner om advertenties op onze website te publiceren of onze advertenties op andere sites te beheren. Onze externe partner kan cookies of soortgelijke technologieën gebruiken om u advertenties te sturen op basis van uw browseractiviteiten en interesses. Als u zich wilt afmelden voor op interesse gebaseerde advertenties, klikt u hier [of als u zich in de Europese Unie bevindt, klikt u hier]. Denk eraan dat u nog steeds algemene advertenties zult blijven ontvangen.
Wanneer u interactie met ons hebt, zoals wanneer u een webinar bijwoont, deelneemt aan gesponsorde evenementen of content van onze website downloadt, kunt u worden toegevoegd aan onze mailinglijst. U kunt zich aanmelden voor e-mailberichten, nieuwsbrieven of andere communicaties van ons. Als u contact opneemt met ons, bijvoorbeeld door een webinar te volgen, door mee te doen aan een gesponsord evenement, of door content te downloaden van onze website, kunt u worden toegevoegd aan onze e-mailverzendlijst. Als u de ontvangst van deze informatie wilt stoppen, kunt u uw e-mailvoorkeuren bijwerken via de afmeldkoppeling in de e-mailberichten die we u sturen, in uw ledenprofiel op onze website, of door contact met ons op te nemen op privacy@malwarebytes.com.

 

Beveiliging
We nemen commercieel redelijke maatregelen om PII te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik en openbaarmaking. Geen enkele manier van informatieoverdracht via internet of informatieopslag is volledig veilig. Daarom kunnen we geen absolute beveiliging van uw PII garanderen.

Eenvoudig gezegd
We doen wat we redelijkerwijs kunnen doen om uw informatie te beschermen.

Koppelingen
Onze website kan koppelingen naar andere websites of diensten bevatten. Alle informatie die u op of aan een website of dienst van derden geeft, wordt rechtstreeks aan de eigenaar van de website of dienst gegeven en is onderworpen aan het privacybeleid van die derde. Ons privacybeleid is niet van toepassing op dergelijke websites of diensten, en we zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacy of beveiligingspraktijken en -beleidslijnen van die websites of diensten.

Eenvoudig gezegd
Ons privacybeleid is niet van toepassing wanneer u sites bezoekt waarnaar we verwijzen.

Verwijderen
Malwarebytes zal u op verzoek informatie geven over of we al dan niet uw persoonlijke informatie bewaren. U kunt op elk gewenst moment toegang krijgen tot de PII die is gekoppeld aan uw gebruik van onze diensten en kunt de gegevens wijzigen door contact met ons op te nemen op privacy@malwarebytes.com. Als u wilt dat wij uw PII, uw forumaccount of ondersteuningsaccount verwijderen, kunt u met dat verzoek contact met ons opnemen via privacy@malwarebytes.com. We zullen binnen redelijke tijd op uw verzoeken reageren. We zullen uw informatie zo spoedig mogelijk verwijderen; sommige informatie kan echter in gearchiveerde/back-upexemplaren van onze gegevens blijven of zoals anderszins wettelijk vereist is. We slaan uw informatie mogelijk op zolang uw account actief is, wanneer dit nodig is om u diensten te leveren, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen en onze overeenkomsten te handhaven.

Uitsluitend voor ons Partnerbytes-platform:
Malwarebytes erkent dat u recht hebt op toegang tot uw persoonlijke informatie.  Malwarebytes heeft geen rechtstreekse relatie met de personen van wie zij de persoonlijke gegevens verwerken. Iemand die toegang wil, of die onjuiste gegevens wil corrigeren, wijzigen of verwijderen, moet zijn/haar verzoek richten aan de klant van Malwarebytes (degene die verantwoordelijk is voor de gegevens). Wanneer we worden gevraagd gegevens te verwijderen, reageren we binnen een redelijke tijd.  Onder bepaalde omstandigheden kunnen we wettelijk verplicht zijn om uw persoonlijke informatie te bewaren, of kan het nodig zijn om uw persoonlijke informatie te bewaren om een dienst te blijven verstrekken.

 

Eenvoudig gezegd
We zullen uw informatie verwijderen of wijzigen als u dat vraagt.

Internationaal
Uw PII kan worden overgedragen naar en onderhouden worden op computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander rechtsgebied bevinden, waar de privacywetgeving misschien niet dezelfde mate van bescherming biedt als in uw rechtsgebied. Als u zich buiten de Verenigde Staten bevindt en vrijwillig uw PII aan ons geeft, kunnen wij uw PII overdragen naar de Verenigde Staten en daar verwerken.
Malwarebytes neemt deel aan het EU-U.S. Privacy Shield-programma en is gecertificeerd voor de naleving ervan.  Vertrouwend op het Privacy Shield-programma, streeft Malwarebytes ernaar alle persoonlijke gegevens die worden ontvangen uit de lidstaten van de Europese Unie (EU) te toetsen aan de van toepassing zijnde principes van het programma.  Ga naar de Privacy Shield-lijst van de U.S. Department of Commerce voor meer informatie over het Privacy Shield-programma.

Malwarebytes is volgens het Privacy Shield-programma verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens die Malwarebytes ontvangt, en draagt vervolgens de gegevens over aan een externe partij die namens Malwarebytes werkt.  Malwarebytes leeft de Privacy Shield-principes na voor alle persoonlijke gegevens uit de EU die Malwarebytes overdraagt, inclusief de aansprakelijkheidsbepalingen voor een dergelijke overdracht.

Wat betreft persoonlijke gegevens die conform het Privacy Shield-programma worden ontvangen of overgedragen, is Malwarebytes onderworpen aan de regelgevende en executieve bevoegdheden van de U.S. Federal Trade Commission.  In bepaalde gevallen kan Malwarebytes persoonlijke gegevens openbaar maken om te reageren op wettige verzoeken door overheden, inclusief verzoeken met betrekking tot de nationale veiligheid of verzoeken van justitie.
Als u een onopgelost probleem hebt inzake privacy of gegevensgebruik, dat we niet naar uw tevredenheid hebben behandeld, kunt u (gratis) contact opnemen onze in de VS gevestigde aanbieder van geschillenbeslechting op https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield.  

In bepaalde gevallen, zoals uitgebreider wordt beschreven op de Privacy Shield-website , kunt u een beroep doen op bindende arbitrage wanneer andere procedures voor geschillenbeslechting zijn uitgeput.

Eenvoudig gezegd
Als u niet in de VS bent, kunnen we uw informatie overdragen naar de VS. We nemen deel aan het EU-U.S. Privacy Shield-programma.

Kinderen
Onze diensten zijn niet gericht op mensen jonger dan achttien jaar en we verzamelen niet met opzet PII van kinderen jonger dan dertien jaar. Als we vernemen dat we PII van een kind jonger dan dertien jaar hebben verzameld, zullen we die informatie zo spoedig mogelijk uit onze bestanden verwijderen, met uitzondering van sommige informatie die mogelijk in gearchiveerde/back-upexemplaren van onze gegevens blijft of zoals anderszins wettelijk vereist is.

Eenvoudig gezegd
We verzamelen niet met opzet informatie over kinderen en verwijderen die gegevens als we dat onbedoeld wel hebben gedaan.

Herzieningen

We kunnen dit privacybeleid zo nu en dan wijzigen en herzien. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, zullen we u van die wijzigingen op de hoogte brengen door ze op onze website te publiceren of door u een e-mailbericht of andere kennisgeving te sturen voordat de wijziging van kracht wordt.

Eenvoudig gezegd
We laten het u weten als we ons privacybeleid herzien. Als we een wezenlijke wijziging aanbrengen, laten we u dat weten voordat de wijziging wordt aangebracht.

Vragen? Neem voor vragen over ons privacybeleid contact op met ons op 3979 Freedom Circle, 12th Floor, Santa Clara, CA 95054, USA of via e-mail op privacy@malwarebytes.com.

Addendum bij Verzameling via software
We onderhouden en gebruiken de bij het verzamelen via software verkregen informatie op de onderstaande manier:

Gebruiker-agentstring
Elke API-communicatie die van de software van onze klant komt, wordt automatisch geïdentificeerd met een string die de volgende informatie over de software zelf bevat:
• Het programma en de build die het verzoek stuurt
• De huidige status van de licentie (zoals het product die identificeert)
• De subcomponent van de toepassing die deze melding veroorzaakte
• De versie van de software en alle subcomponenten (momenteel, databases) die de software gebruikt

Waarom?
Zodat wij uw Malwarebytes-product kunnen beheren en kunnen verzekeren dat het up-to-date is.

GeoIP-gegevens
Wanneer we gegevens verzamelen van de systemen van onze klanten, bewaren we niet het IP-adres waar het verzoek vandaan komt. We gebruiken het echter wel om geografische gegevens te verzamelen over het systeem dat inbelt:
• Een locatie-item dat het werelddeel, het land, de stad en bij benadering de lengte- en breedtegraad van de gebruiker, op basis van uw IP-adres aangeeft
• Het type verbinding (inbel/breedband/satelliet/mobiel)
• Via welke ISP de verbinding tot stand is gebracht
• De organisatie aan wie het IP-adres is gelicentieerd, indien van toepassing

Waarom?
Zodat ons malware-intelligentieteam malware- en PUP-uitbraken en -patronen kan traceren.

Klantgegevens
Naast de door u verstrekte gegevens die nodig zijn voor de functionaliteit van de Software of om de Software aan u verstrekken, verzamelen we klantgegevens van elk programma dat de klantomgeving beschrijft (d.w.z. onze software en het computersysteem waarop het programma wordt uitgevoerd). Voor deze gegevens geven we elk systeem een unieke identificatie die ten tijde van de installatie wordt gecreëerd, zodat het mogelijk is om veranderingen in een individueel systeem over een bepaalde periode te traceren. Hierbij verzamelen we het volgende:

  • Het besturingssysteem waarop het programma is geïnstalleerd
  • De systeemtaal die op dat systeem wordt gebruikt
  • De architectuur van de processor (d.w.z. 32- of 64-bits)
  • Het gebruikte bestandssysteem (d.w.z. FAT32)
  • Informatie van het Windows Beveiligingscentrum/Onderhoudscentrum, inclusief beveiligingsinstellingen en geïnstalleerde of in gebruik zijnde programma's
  • Informatie over andere Malwarebytes-programma-instellingen en hoe deze zijn geconfigureerd

Waarom?
Zodat we prestatiegegevens kunnen verzamelen rond onze producten en weten hoe ze werken met betrekking tot verschillende hardware- en softwareomgevingen.

Licentiegegevens
We verzamelen gegevens van producten met een betaalde of gelicentieerde modus die de van toepassing zijnde licentie weergeeft. Voor deze gegevens wordt ook een uniek identificatienummer gebruikt. Hierbij verzamelen we het volgende:
• De sleutel of sleutels die gebruikt zijn om het huidige product te licentiëren
• Indien het om een consolesysteem gaat, het aantal seats dat wordt beheerd door die installatie van de console
• Informatie over het eindpuntdomein

Waarom?
Zodat we u eraan kunnen herinneren wanneer uw abonnement op Malwarebytes bijna verloopt of om het juiste licentietype te bepalen.

Malware- en PUP-gegevens
We verzamelen gegevens over de malware en PUP's die door onze producten zijn gedetecteerd. We verzamelen:
• De naam van de leverancier van de verwijderde malware of PUP
• Een gecodeerde beschrijving van welke databaseregel is gebruikt om de betreffende malware of PUP te verwijderen
• Gevonden artefacten zoals malware, PUP's of verdachte bestanden
• Informatie in verband met gedetecteerde artefacten

Waarom?
Zodat ons malware-intelligentieteam malware- en PUP-uitbraken en de werkzaamheid van Malwarebytes-producten kan traceren.

Gegevens van proefversies
Wanneer een klant een proefversie probeert op te starten, traceren we dit op afstand, om te valideren dat de proefversie is toegestaan. Voor deze informatie gebruiken we nog een unieke systeemidentificatie. We verzamelen:
• Het verzoek van de klant om een proefversie
• De startdatum en de geldigheidsduur van de verstrekte proefversie
• Alle pogingen tot omzetten of aankopen die worden gegenereerd door klikken op een in de app opgenomen koppeling, zodat deze in verband kunnen worden gebracht met een proefversie.

Waarom?
Zodat we uw Malwarebytes-producten nauwkeurig en wanneer nodig kunnen bijwerken.

Gegevens over aanvallen
In alle anti-aanvalproducten van Malwarebytes (vanaf versie 1.4)
verzamelen we een complex data-object voor elk aanvalproces dat door de software wordt geblokkeerd. Bij deze gegevens verzamelen we het volgende:
• Proces-id van het aanvalproces
• Bestandspad van het aanvalproces
• MD5 hash van de payload van de aanval, indien van toepassing
• Opdrachtregelargumenten die naar de aanval zijn doorgegeven
• Een lijst met URL's die het payloadverzoek van de aanval beschrijven, inclusief eventuele omleidingssprongen
• Bestanden van de payload van de aanval
• Bestandsindeling van de aanval (doc, pdf, xls, enz.)
• (Mogelijk) een kopie van het uitvoerbare bestand van de aanval zelf

Waarom?
Zodat ons malware-intelligentieteam aanvaluitbraken kan traceren en nieuwe aanvaltechnieken beter kan leren begrijpen.

Analyseprogramma's en marketingdiensten
We gebruiken de volgende analyseprogramma's en marketingdiensten zodat we de bezoekers van onze website een betere ervaring kunnen bieden:

 

Onmisbare informatie over computerbeveiliging

Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in computerbeveiliging? Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontdek hoe u uw computer kunt beschermen tegen bedreigingen.

Selecteer uw taal