PRIVACYBELEID VAN MALWAREBYTES

Datum laatst bijgewerkt: 17 mei 2018

Wij vinden dat u recht hebt op een leven zonder malware. Zo vinden we ook dat u recht hebt op privacy en de controle over uw gegevens. Ons Privacybeleid is op die waarden gebaseerd.

We willen duidelijkheid scheppen over de gegevens die we verzamelen en waarom we dat doen. We zullen uw gegevens niet aan derden verkopen. Ons eerste doel bij het verzamelen van uw gegevens is u te kunnen voorzien van doeltreffende producten en diensten die zorgen voor soepele, dynamische reacties op nieuwe en onbekende bedreigingen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de websites en producten van Malwarebytes en beschrijft hoe Malwarebytes uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beveiligt. Het beschrijft ook uw keuzen met betrekking tot gebruik, toegang en correctie van uw persoonsgegevens.

Mocht u vragen of suggesties hebben, neemt u dan contact met ons op via privacy@malwarebytes.com.

Let op: Juridisch taalgebruik hieronder.

Wanneer verzamelen we uw informatie?

We kunnen uw informatie verzamelen: (1) wanneer u onze software („verzameling via software”) in licentie neemt en gebruikt; (2) wanneer u gebruikmaakt van bepaalde delen van onze website, zoals onze forums, blogs en helpcenter („verzameling via website"); en (3) wanneer u met ons communiceert via e-mail, chat of anderszins ("verzameling via dialoog").

Eenvoudigweg

We verzamelen uw gegevens wanneer u onze software, website gebruikt of anderszins met ons communiceert.

Welke informatie verzamelen we?

We kunnen zowel persoonlijke als niet-persoonlijke gegevens verzamelen. Persoonlijke of persoonsgegevens zijn gegevens die of bewust door u zijn verstrekt, zoals uw naam, of informatie die of op zichzelf of in combinatie met andere informatie kan worden gebruikt om u te identificeren, zoals uw e-mailadres, telefoonnummer en gebruikersnaam.

We kunnen de volgende persoonsgegevens van u verzamelen: Contactgegevens (zoals naam, e-mailadres, mailingadres of telefoonnummer); Unieke identificatienummers (zoals gebruikersnaam en wachtwoord die worden gebruikt om uw Malwarebytes-accounts en -producten te verifiëren) en machine-identificatienummer; Informatie over uw bedrijf (zoals bedrijfsnaam, bedrijfsgrootte, bedrijfssoort) en; Informatie over uw gebruik van onze producten zoals u hieronder kunt lezen.

Onze externe dienstverleners kunnen namens ons betalingsgegevens verzamelen (creditcardnummer en factuuradres) voor de verwerking van bestellingen.

Niet-persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die niet persoonlijk zijn, of gegevens die wel persoonlijk was, maar die we kunnen wijzigen en/of uitbreiden met andere gegevens om deze niet-persoonlijk te maken. Net als bij de meeste websites, verzamelen we bepaalde informatie automatisch. Deze informatie kan de volgende zijn: internet protocol (IP)-adressen, browsertype, internet serviceprovider (ISP), doorverwijzings-/afsluitpagina's, de op onze website bekeken bestanden (b.v., HTML-pagina's, grafieken, etc.), besturingssysteem, datum/tijdstempel en/of klikgegevens om trends te analyseren in de toegevoegde en anoniem verkregen apparaat-ID's en de site beheren.

Eenvoudigweg

We verzamelen twee soorten gegevens: persoonlijke en niet-persoonlijke.

Verzameling via software – gegevens verzameld tijdens het gebruik van onze software

Reeks gebruiker-agent

Iedere API-communicatie die van onze clientsoftware komt wordt geïdentificeerd met een reeks die informatie bevat over de software zelf:

 • Het programma en de build die de aanvraag verzendt
 • De huidige status van de licentie (zoals geïdentificeerd door het product)
 • De versie van de software alsook eventueel gebruikte elementen (momenteel databases)

Waarom?

Zodat we uw Malwarebytes-product kunnen beheren en ervoor kunnen zorgen dat het up-to-date is.

GeoIP-data

Wanneer we data verzamelen van onze clientsystemen, slaan we geen IP-adressen op waarvan de aanvragen oorspronkelijk werden gedaan. We gebruiken deze echter wel om geografische gegevens op het aanvragende systeem te verzamelen:

 • Een locatie-item dat het continent, land, de plaats en lengte-/breedtegraad van de gebruiker kan aangeven op basis van uw IP-adres
 • Het soort verbinding (inbellen/breedband/satelliet/mobiel)
 • De ISP door wie de verbinding is gemaakt
 • De organisatie aan wie het IP-adres in licentie is gegeven, in voorkomend geval

Waarom?

Op die manier kan ons malware-inlichtingenteam uitbraken en patronen van malware en potentieel ongewenst programma ("PUP") opsporen.

Functionele gegevens

We verzamelen gegevens die nodig zijn voor de functionaliteit van de software of voor onze prestatie bij het verstrekken van de software aan u. Het kan bijvoorbeeld zijn dat we systeemprocessen en -gedrag moeten verzamelen om een systeem-rollback en herstelbewerkingen uit te voeren.

Waarom?

Zodat onze producten naar behoren werken, malware en PUP's worden gedetecteerd en verholpen en rollbacks en herstelbewerkingen kunnen worden uitgevoerd.

Clientgegevens

Naast functionele gegevens verzamelen we ook clientgegevens van ieder programma dat de clientomgeving beschrijft (ofwel onze software en het computersysteem waarop deze wordt uitgevoerd). Hiervoor verzamelen we:

 • Het besturingssysteem waarop het programma is geïnstalleerd
 • De taal die op dat systeem wordt gebruikt
 • De architectuur van de processor (ofwel 32- of 64-bit)
 • Het gebruikte bestandssysteem (ofwel FAT32)
 • Informatie uit het Beveiligings-/actiecentrum van Windows, waaronder de beveiligingsinstellingen en de geïnstalleerde of gebruikte programma's
 • Informatie over overige instellingen van Malwarebytes-programma's en hoe deze zijn geconfigureerd
 • Informatie over hoe u onze software of diensten gebruikt ("Log Data")

Waarom?

Zodat we prestatiegegevens kunnen verzamelen over onze producten en hoe deze werken met betrekking tot verschillende hardware- en software-omgevingen. Met deze gegevens kunnen we onze producten verbeteren en ze optimaliseren voor de verschillende systeemconfiguraties die onze gebruikers gebruiken.

Machine-ID-gegevens

We identificeren ieder systeem door ze een onderscheidende door Malwarebytes gegenereerde ID te geven die wordt gemaakt tijdens de installatie.

Waarom?

Zodat we een nauwkeurige telling kunnen uitvoeren van onze installatiebasis. We kunnen ook de wijzigingen identificeren die met de tijd op een afzonderlijk systeem plaatsvinden, waardoor we trends kunnen onderscheiden die worden gebruikt voor de verbetering van onze producten.

Licentiegegevens

We verzamelen gegevens over producten op basis van de toepasselijke licentiestatus. Deze gegevens hebben ook een unieke ID. Hiervoor verzamelen we:

 • De code(s) gebruikt voor de licentie van het huidige product
 • Het soort gebruikte licentie
 • Als het betrekking heeft op een consolesysteem, het aantal gebruikte stoelen dat wordt beheerd door die installatie van de console
 • Domeininformatie van het eindsysteem

Waarom?

Zodat we u er aan kunnen herinneren dat uw abonnement op Malwarebytes op het punt staat te verlopen of om het juiste licentiesoort vast te stellen. We kunnen dergelijke licentiegegevens gebruiken in combinatie met andere softwareverzamelingen om u te helpen bij het oplossen van problemen met de licentie.

Gegevens van malware en PUP's

We verzamelen gegevens over de malware en PUP's die door onze producten zijn gedetecteerd. We verzamelen:

 • De naam van de leverancier van de verwijderde malware of PUP
 • Een versleutelde beschrijving van de voor het verwijderen van de betreffende malware of PUP gebruikte databaseregel
 • Artefacts gedetecteerd als malware, PUP's of verdachte bestanden
 • Informatie met betrekking tot gedetecteerde artefacts

Waarom?

Zodat ons malware-inlichtingenteam uitbraken van malware en PUP's kan opsporen en de effectiviteit van Malwarebytes-producten kunnen verbeteren.

Proefversie-gegevens

Wanneer een klant een proefversie probeert te starten, kunnen we dit op afstand traceren om te bevestigen dat de proefversie is toegestaan. Voor deze informatie gebruiken we een andere unieke systeem-ID. We verzamelen:

 • De aanvraag van de klant voor een proefversie
 • De begindatum en duur van de verstrekte proefversie
 • Pogingen tot omzetten/aankopen door klikken op een in-app link zodat deze kan worden gekoppeld aan een proefversie

Waarom?

Zodat we uw Malwarebytes-producten correct kunnen updaten wanneer het nodig is.

Exploit-gegevens

In Malwarebytes Anti-Exploit-producten verzamelen we een complex gegevensobject voor exploitprocessen die door de software worden geblokkeerd. In deze informatie verzamelen we:

 • Proces-ID van het exploitproces
 • Bestandspad van exploitproces
 • MD5-hash van de exploitlading, indien aanwezig
 • Opdrachtlijnargumenten doorgegeven aan het exploit
 • Een lijst van URL's die mogelijk zijn gekoppeld aan het exploit, waaronder eventuele omleidingslinks
 • Exploitlading-bestanden
 • Exploitbestandsindeling (doc, pdf, xls, etc…)
 • (Mogelijk) een kopie van het uitvoerbare exploitbestand zelf

Waarom?

Zodat ons exploit-inlichtingenteam uitbraken van exploits kan opsporen en een beter begrip kan krijgen van nieuwe exploittechnieken.

Mobiele applicatiegegevens

Wanneer u onze diensten downloadt en gebruikt, verzamelen we automatisch informatie over het soort apparaat dat u gebruikt, de versie van uw besturingssysteem en het unieke identificatienummer van uw apparaat.

We sturen u regelmatig pushberichten om u op de hoogte te stellen over gebeurtenissen en promoties die we kunnen houden. Als u dit soort communicatie niet meer wilt ontvangen, kunt u dit op het apparaat uitschakelen. Om er zeker van te zijn dat u de juiste berichten ontvangt, moeten we bepaalde informatie verzamelen over uw apparaat, zoals het besturingssysteem en gebruikers-ID.

We vragen tijdens het downloaden of gebruiken van uw mobiele apps of diensten niet om informatie die is gebaseerd op de locatie van uw mobiele apparaat. We zullen deze informatie ook niet inzien of opsporen.

We gebruiken software voor mobiele analyse om een beter beeld te krijgen van de functionaliteit van de mobiele software op uw telefoon. Deze software kan informatie opnemen zoals hoe vaak u de applicatie gebruikt, de gebeurtenissen die binnen de applicatie plaatsvinden, samengevoegd gebruik, prestatiegegevens en van welke locatie de applicatie was gedownload. We koppelen de gegevens die we binnen de analytische software opslaan niet aan persoonsgegevens die u binnen de mobiele applicatie verzendt.

Als onderdeel van onze functionaliteit voor het filteren van tekstberichten, verzamelt onze mobiele software ook tekstberichten van verzenders die niet in uw contacten zijn opgenomen en analyseert deze tekstberichten om vast te stellen of deze kwaadaardig zijn. We ontvangen alleen die zenderinformatie en de tekst van het bericht dat is geanalyseerd om vast te stellen of deze kwaadaardige URL's bevatten of van kwaadaardige verzenders afkomstig is; er wordt geen informatie verstrekt over de ontvanger. Tekstberichten die kwaadaardig zijn worden vastgehouden voor analyse door onze onderzoekers. Alle andere tekstberichten worden echter genegeerd.

Eenvoudigweg

We verzamelen informatie waarmee we de strijd aanbinden tegen malware en potentieel ongewenste programma's (PUP's) op uw apparaat en kunnen contact met u opnemen als u ons toestaat pushberichten te verzenden.

Verzameling via website en dialoog

In het kader van de verzameling via website en dialoog verzamelen we informatie over uzelf en vragen we u die te verstrekken waaronder, hoewel niet beperkt tot:

 • Contactgegevens, waaronder hoewel niet beperkt tot uw naam, adres, e-mailadres;
 • Gebruikers-ID en wachtwoord, als u een Malware-account opent;
 • Informatie over chats en videoconferenties, die u verstrekt tijdens de communicatie met onze teams;
 • Informatie over uw apparaat, waaronder browsertype en informatie over webverkeer

Waarom?

Verstrekken van uw gegevens is optioneel, maar het kan ook noodzakelijk zijn voor bepaalde diensten, zoals voor whitepapers en webinars of voor het ontvangen van klantenservice. Als u in dergelijke gevallen niet uw gegevens verstrekt, kunnen wij u mogelijk niet de aangevraagde diensten bieden.

Hoe verzamelen we uw informatie?

Direct

Bepaalde gegevens verstrekt u direct aan ons. Als u bijvoorbeeld opmerkingen publiceert, vragen stelt in onze blog, een gebruikersprofiel invult of vrijwillig besluit ons toegang op afstand te verlenen voor het bieden van technische ondersteuning. We kunnen ook alle op forums en blogs gepubliceerde informatie en gebruikersprofielen verzamelen en opslaan en deze publiek beschikbaar maken.

Eenvoudigweg

We verzamelen uw gegevens wanneer u deze aan ons geeft of ze in forums of blogs publiceert.

Cookies

Malwarebytes en zijn partners verzamelen gegevens via "cookies" en soortgelijke traceertechnologieën om trends te analyseren, de website te beheren, bewegingen van gebruikers op de website te volgen en algemene demografische informatie te verzamelen over onze gebruikersdatabase. Cookies zijn tekstbestanden die op uw browser worden opgeslagen wanneer u zich aanmeldt op onze software of diensten. We kunnen zowel sessiecookies als permanente cookies gebruiken om te bevestigen dat u zich hebt aangemeld, om ons te vertellen hoe en wanneer u hebt gecommuniceerd met onze software of diensten en om samengevoegd gebruik en internetverkeer te controleren. Anders dan bij permanente cookies worden sessiecookies verwijderd wanneer u zich afmeld en uw browser sluit. U kunt desgewenst altijd uw browseropties wijzigen om cookies niet langer te accepteren of om aan te geven dat u eerst wilt worden gevraagd voordat u cookies accepteert. Als u echter geen cookies accepteert, krijgt u mogelijk geen toegang tot de gehele software of alle diensten.

Eenvoudigweg

We verzamelen ook gegevens met behulp van "cookies" en soortgelijke traceertechnologieën wanneer u onze website bezoekt. U kunt als u wilt deze methode van gegevensverzameling voorkomen.

Klik hier om uw cookie- en privacyinstellingen te beheren.

Accountregistratie

Als u bij ons een account aanmaakt via een derde partij zoals Facebook of Twitter ("SNS Accounts") kan het zijn dat u ons uw gebruikersnaam of gebruikers-ID dient te verstrekken zodat we uw identiteit kunnen verifiëren.

Eenvoudigweg

We verzamelen uw informatie wanneer u een account aanmaakt.

Software-functionaliteit

Onze software verzamelt informatie over uw gebruik van de software alsook de overdracht van informatie tussen uw computers waarop de software en onze servers worden uitgevoerd. Dit is nodig om te zorgen voor de juiste werking van onze software en om de status van uw licentie voor onze software te bevestigen.

Eenvoudigweg

We verzamelen informatie over uw Malwarebytes-licentie.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens

Behalve in de onderstaande uitzonderingen, delen we geen persoonsgegevens met derden. We gebruiken persoonsgegevens om onze producten te verbeteren, deze op de markt te brengen en om onze externe communicatie en berichtgeving vorm te geven.

Eenvoudigweg

Met enkele uitzonderingen daargelaten (hieronder opgenomen), delen we uw persoonsgegevens niet met derden.

Uitzonderingen

Website-analyse

Onze servers nemen automatisch logboekgegevens op over hoe een gebruiker interacteert met onze software en de diensten op onze websites. Logboekgegevens bestaan onder andere uit het internet protocol (IP)-adres van de gebruiker, browsertype, besturingssysteem, de webpagina die de gebruiker heeft bezocht voordat hij/zij onze server gebruikte, zoektermen, en de pagina's of functies van onze software of diensten die door de gebruiker zijn gebruikt en de daar doorgebrachte tijd. We gebruiken Google Analytics ter ondersteuning van de analyse van dergelijke gegevens. Het privacybeleid van Google vindt u op http://www.google.com/policies/privacy.

Eenvoudigweg

Uitzondering #1: We delen de informatie over uw website-interactie met Google voor analytische doeleinden.

Externe dienstverleners

We kunnen externe dienstverleners aantrekken om onze diensten te beheren en leveren. We kunnen aan dergelijke derden alleen persoonsgegevens doorgeven voor de uitvoering van diensten namens ons, zoals afhandelen van bestellingen en leveren van updates, verwerken van betalingen, verzorgen van klantenservice, verzenden van marketingcommunicaties, uitvoeren van onderzoek en analyse en leveren van computerinfrastructuur in de cloud. We verplichten deze derden ermee in te stemmen om uw persoonsgegevens niet openbaar te maken en uw persoonsgegevens niet te gebruiken voor andere doeleinden.

Voor onze cloud-gebaseerde software gebruiken we de webdiensten van Amazon voor onze infrastructuur. Deze infrastructuur stelt u in staat om gebruik te maken van de Amazon Web Services Cloud Compliance-beveiligings- en privacymaatregelen, waaronder, hoewel niet beperkt tot, ISO- en SOC-certificering. Ga voor meer informatie over Amazon Web Services Cloud Compliance naar https://aws.amazon.com/compliance/.

Eenvoudigweg

Uitzondering #2: Als we uw gegevens aan een partnerbedrijf doorgeven, zullen zij deze niet buiten het kader van onze zakelijke relatie gebruiken.

Zakelijke transacties

De informatie die we verzamelen van gebruikers, waaronder persoonsgegevens, wordt beschouwd als een bedrijfsmiddel. Als ons bedrijf ophoudt te bestaan of bankroet gaat, of we worden overgenomen als het gevolg van een transactie, bijvoorbeeld door een fusie, verwerving of verkoop van bedrijfsmiddelen, kunnen uw persoonsgegevens worden geopenbaard of overgedragen aan de derde die het bedrijf verwerft in verband met de transactie. U wordt geïnformeerd via e-mail en/of een bericht op onze website in geval van een wijziging van eigenaarschap, gebruik van uw persoonsgegevens en de keuze die u hebt ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Eenvoudigweg

Uitzondering #3: Als iemand ons overneemt of we gaan bankroet, kunnen uw gegevens worden overgedragen aan iemand anders.

Overheid; Wetshandhaving

We kunnen persoonsgegevens openbaar maken aan overheidsinstellingen, rechtshandhavingsambtenaren en privéinstellingen zoals wij geheel naar eigen inzicht noodzakelijk achten: (1) om iedere van toepassing zijnde wet, regulering of wettelijke procedure na te leven; (2) om gehoor te geven aan verzoeken van rechtswege, waaronder dagvaardingen, bevelschriften en gerechtelijke bevelen; (3) ter bescherming van onze eigendommen, rechten en veiligheid alsook de rechten, eigendommen en veiligheid van derden of het publiek in het algemeen; en (4) om activiteiten te voorkomen of te stoppen die wij onwettelijk of onethisch achten.

In bepaalde gevallen kan Malwarebytes worden verplicht om persoonsgegevens te openbaren op verzoek van overheidsinstellingen, onder andere voor behoud van de nationale veiligheid of rechtshandhaving.

Eenvoudigweg

Uitzondering #4: Als de overheid om uw gegevens vraagt, kunnen we hieraan gehoor geven.

Toestemming

We kunnen uw persoonsgegevens delen met sites of platforms van derden, zoals sociale netwerksites, maar dan alleen als u ons nadrukkelijk hebt verzocht om dit te doen.

Door het publiceren van uw profiel, content of andere informatie, waaronder persoonsgegevens op een forum of blog, geeft u ook uw toestemming voor openbaar gebruik ervan. Houd er rekening mee dat alle informatie die u in deze ruimten verstrekt kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen die er toegang tot hebben. We zullen u op onze ledenlijst plaatsen op de forum website die publiekelijk toegankelijk is.

Naast andere publicaties plaatsen we ook getuigenissen van tevreden klanten op onze websites. We kunnen met uw toestemming uw getuigenis samen met uw naam publiceren. Als u uw getuigenis wilt bijwerken of verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via privacy@malwarebytes.com.

Eenvoudigweg

Uitzondering #5: Als u uw gegevens op een van onze forums of in het blog publiceert, zijn deze uiteraard publiek.

Overige Privacyoverwegingen

De wettelijke gronden voor gebruik van persoonsgegevens

De Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 (\”AVG") is vanaf 25 mei 2018 van kracht. De AVG vereist het gebruik van een wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens. Bepaalde landen hanteren andere wettelijke gronden dan degene waarop wij vertrouwen bij gebruik van uw persoonsgegevens, namelijk:

Uitvoeren van een contract

Gebruik van uw persoonsgegevens kan nodig zijn om uitvoering te geven aan een overeenkomst tussen u en ons. Bijvoorbeeld om de aankoop van uw product af te ronden, uw account te registreren of onderhouden en om ervoor te zorgen dat uw product op veilige wijze functioneert of om gehoor te geven aan uw aanvragen.

Legitieme belangen

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor onze legitieme belangen. We vertrouwen bijvoorbeeld op ons legitiem belang om onze producten en de inhoud van onze websites te analyseren en verbeteren, om u berichten te sturen over software-updates of informatie over producten of om uw persoonsgegevens te gebruiken voor doeleinden van administratieve, fraudebestrijdings of wettelijke aard.

Wettelijke verplichting

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om wettelijke verplichtingen na te leven, zoals verder staat beschreven in Uitzondering 4 hierboven.

Toestemming

Het kan voorkomen dat we uw toestemming vragen om bepaalde handelingen uit te voeren met uw persoonsgegevens. Wanneer we u om uw toestemming vragen, geven we alle duidelijkheid over hetgeen waarvoor u uw toestemming geeft.

Eenvoudigweg

Dit zijn de wettelijke gronden die we gebruiken voor de verwerking van gegevens onder de AVG.

Keuze

We werken samen met derden om reclame op onze website weer te geven of om onze reclame op andere sites te beheren. Deze derden kunnen cookies of soortgelijke technologieën gebruiken om u van reclame te voorzien die is afgestemd op uw navigatieactiviteiten en interesses. Als u zich wilt afmelden voor op interesse-gebaseerde reclame, klikt u hier [of als u zich buiten de Europese Unie bevindt, klikt u hier]. U blijft nog wel algemene reclame ontvangen.

U kunt zich aanmelden voor ontvangst van e-mail, nieuwsbrieven of andere communicaties van ons. Als u met ons interacteert, bijvoorbeeld een webinar volgt, meedoet aan een gesponsord evenement, of content downloadt van onze website, kunt u worden toegevoegd aan onze e-mailverzendlijst. Als u deze informatie niet meer wilt ontvangen, kunt u uw e-mailvoorkeuren bijwerken door middel van de link "Abonnement beëindigen" die is opgenomen in de e-mails die we u sturen of in uw profiel op onze website. U kunt ook contact met ons opnemen via privacy@malwarebytes.com.

Gebruiks- en dreigingsstatistieken

U kunt zich afmelden voor de verzameling van gebruiks- en dreigingsstatistieken voor verschillende Malwarebytes-producten binnen de instellingen. Verzamelen van dreigingsstatistieken houdt ook detectiesamples en hun statistieken in. Gebruiksstatistieken betreft ook het traceren van gebruiksgedrag. U kunt dit in een paar klikken doen. Als u zich wilt afmelden volgt u de onderstaande instructies.

Malwarebytes voor thuis op Windows gebruiken:

Selecteer Instellingen in het menu Navigatie
Scroll omlaag naar "Gebruiks- en dreigingsstatistieken"
Schakel het vakje "Help anoniem malware bestrijden door gebruiks- en dreigingsstatistieken door te geven\” uit
De verzameling van gebruiks- en dreigingsstatistieken wordt uitgeschakeld

Malwarebytes for Android gebruiken

Selecteer Instellingen in het menu Navigatie
Scroll omlaag naar de Algemene sectie
Schakel het vakje "Help ons anoniem" uit
De verzameling van gebruiks- en dreigingsstatistieken wordt uitgeschakeld

Malwarebytes for Mac gebruiken:

Open Malwarebytes en klik op Instellingen
Schakel het vakje "Help malware te bestrijden door gebruiks- en dreigingsstatistieken door te geven" uit
De verzameling van gebruiks- en dreigingsstatistieken wordt uitgeschakeld

U kunt op ieder moment uw voorkeuren wijzigen met dezelfde stappen.

Eenvoudigweg

We willen u de controle geven over uw gegevens.

Beveiliging

We nemen zakelijk gezien redelijke maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik en openbaarmaking. Geen enkele methode voor de overdracht van informatie over het internet of de opslag van informatie is echter volledig veilig. We kunnen dan ook geen absolute beveiliging garanderen van uw persoonsgegevens.

Eenvoudigweg

We doen wat redelijkerwijs in onze macht ligt om uw gegevens te beschermen.

Bewaren

We zullen uw persoonsgegevens bewaren voor de doelen waarvoor ze verzameld zijn. We zullen uw persoonsgegevens alleen bewaren en gebruiken voor onze bedrijfsbehoeften, de naleving van wettelijke verplichtingen, geschillenoplossing, bescherming van onze bedrijfsmiddelen en uitvoering van onze overeenkomsten. Deze behoeften kunnen variëren voor verschillende soorten gegevens in het kader van verschillende producten of diensten. De werkelijke bewaartermijnen kunnen dan ook aanzienlijk variëren.

Eenvoudigweg

Onze bewaartermijnen variëren voor elke soort persoonsgegevens, maar we bewaren dergelijke gegevens alleen voor de doelen waarvoor ze verzameld zijn.

Links

Onze website kan links bevatten naar andere websites en diensten. Alle gegevens die u verstrekt op of aan websites of diensten van derden worden direct aan de eigenaar van de website of dienst doorgegeven en vallen onder het privacybeleid van die derde. Ons privacybeleid is niet van toepassing op dergelijke websites of diensten en we zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacy of beveiligingspraktijken en beleidsregels van dergelijke websites of diensten.

Eenvoudigweg

Ons privacybeleid is niet van toepassing wanneer u sites bezoekt met links vanaf onze site.

Bijwerken of verwijderen van uw persoonsgegevens

Malwarebytes geeft op verzoek aan of we uw persoonsgegevens bewaren. U kunt de persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan uw gebruik van onze diensten op ieder moment inzien, wijzigen of verwijderen (onder de toepasselijke wet) door informatie in \”Mijn account" bij te werken. Hiervoor gaat u naar my.malwarebytes.com, meldt u zich aan bij uw account en werkt u uw persoonsgegevens bij. U kunt ook contact met ons opnemen via privacy@malwarebytes.com. Als u wilt dat wij uw persoonsgegevens, uw forum- of ondersteuningsaccount verwijderen, neemt u contact met ons op via privacy@malwarebytes.com met uw verzoek. We zullen binnen een redelijk termijn reageren op uw verzoek. We verwijderen uw gegevens zo spoedig mogelijk; sommige gegevens kunnen echter achterblijven in gearchiveerde/back-upkopieën voor onze administratie of van rechtswege. We kunnen uw gegevens aanhouden voor de tijd waarin uw account actief is of zolang nodig is om uw diensten te leveren, aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten uit te voeren.

Alleen voor ons Partnerbytes-platform:

Malwarebytes erkent uw recht tot toegang tot uw persoonsgegevens. Malwarebytes heeft geen directe relatie met personen van wie wij persoonsgegevens verwerken. Als iemand toegang wilt tot zijn gegevens of onnauwkeurige gegevens wilt rectificeren, aanpassen of verwijderen, moet deze persoon zijn verzoek richten aan de klant van Malwarebytes (de verwerkingsverantwoordelijke). Bij verzoek tot verwijdering van gegevens, zullen we binnen redelijke termijn reageren op dit verzoek. De wet kan ons in bepaalde omstandigheden voorschrijven uw persoonsgegevens te bewaren of wij bewaren deze om een dienst aan u te kunnen blijven leveren.

Eenvoudigweg

We zullen desgevraagd uw gegevens onder de toepasselijke wetten verwijderen of wijzigen.

Internationaal

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan en bijgehouden op computers buiten onze provincie of land of in een ander rechtsgebied waar de privacywetgeving mogelijk minder bescherming biedt dan in ons rechtsgebied. Als u zich buiten de Verenigde Staten bevindt en ons uw persoonsgegevens toevertrouwt, kunnen wij uw persoonsgegevens naar de Verenigde Staten sturen en ze daar verwerken.

Malwarebytes is verbonden aan en heeft zijn naleving geaccrediteerd bij het EU-U.S. Privacy Shield Framework. Malwarebytes zet zich in om alle persoonsgegevens die het bedrijf van EU-lidstaten ontvangt te behandelen in het kader van het Privacy Shield Framework en volgens de principes die op het Framework van toepassing zijn. Voor meer informatie over het Privacy Shield Framework, raadpleeg de Privacy Shield List van het Amerikaanse Department of Commerce.

Malwarebytes is onder het Privacy Shield Framework verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij ontvangen. Wij verzenden deze gegevens vervolgens naar derden die namens ons optreden. Malwarebytes voldoet aan de principes van het Privacy Shield voor alle verdere doorgifte van persoonsgegevens uit de EU, waaronder verdere doorgifte van aansprakelijkheidsbepalingen.

Met betrekking tot persoonsgegevens die worden ontvangen of doorgegeven onder het Privacy Shield Framework, valt Malwarebytes onder de regelgevende autoriteiten van de Amerikaanse Federal Trade Commission. In bepaalde gevallen kan Malwarebytes worden verplicht om persoonsgegevens te openbaren op verzoek van overheidsinstellingen, onder andere voor redenen voor behoud van de nationale veiligheid of rechtshandhaving.

Als u vragen hebt over zaken met betrekking tot privacy of het gebruik van gegevens die we niet voldoende hebben uitgelegd, neemt u (gratis) contact op met onze externe aanbieder van geschillenbeslechting in de Verenigde Staten via https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield.

Onder bepaalde omstandigheden, die verder zijn omschreven op de Privacy Shield-website, kunt u bindende arbitrage aanvragen als andere geschillenbeslechtingsprocedures geen oplossing bieden.

Eenvoudigweg

Als u zich niet in de Verenigde Staten bevindt, kunnen we u informatie naar de V.S. doorsturen. We zijn deelnemers van het EU-U.S. Privacy Shield Framework.

Kinderen

Onze diensten zijn niet bestemd voor kinderen onder achttien jaar en we verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen die jonger zijn dan dertien jaar. Als we bemerken dat we persoonsgegevens hebben verzameld van een kind onder dertien jaar, zullen we deze gegevens zo snel mogelijk verwijderen, tenzij sommige gegevens achterblijven in gearchiveerde/back-upkopieën voor onze administratie of als we deze gegevens van rechtswege moeten aanhouden.

Eenvoudigweg

we verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen en zullen deze verwijderen als we ze per ongeluk hebben verzameld.

Revisies

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen en reviseren. Als we concrete wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, stellen we u hiervan op de hoogte door deze te publiceren op onze website of door u een e-mail of andere berichtgeving te sturen voordat deze wijzigingen worden doorgevoerd.

Eenvoudigweg

We laten het u weten wanneer we ons privacybeleid reviseren. Als we concrete wijzigingen aanbrengen, stellen we u hiervan op de hoogte voordat deze wijzigingen worden aangebracht.

Vragen? Mocht u vragen hebben over ons privacybeleid, neemt u dan contact met ons op het volgende adres, 3979 Freedom Circle, 12th Floor, Santa Clara, CA 95054, Verenigde Staten, of via e-mail op privacy@malwarebytes.com

Onmisbare informatie over computerbeveiliging

Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in computerbeveiliging? Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontdek hoe u uw computer kunt beschermen tegen bedreigingen.

Selecteer uw taal